Moottoriopti­mointi

Lisää tehoja ja suoritus­kykyä autoosi

Moottori­optimoinnissa sääde­tään auton moottorin toimintaa ohjaavaa elektro­niikkaa, minkä seurauksena ajoneuvon suoritus­kyky ja tehot kasvavat. Lisäksi onnis­tunut optimointi voi vähentää poltto­aineen kulutusta ja ympäris­tön kuormitusta. Tuo autosi meille - meillä on tyytyväisiä asiakkaita mm. Hämeenlinnan, Riihimäen, Hausjärven, Hikiän ja Lopen alueella. Tervetuloa!

Olemme erikoistuneet raskaan kaluston moottori­optimointiin. 

Moottoriopti­moinnin etuja

Moottori­optimointi vahvistaa moot­toria erityisesti pienillä ja keski­suurilla kierros­luvuilla. Moottorin suurempi teho ja ahtopaine estävät moottorin hyyty­mistä korkeammilla kierrok­silla. Optimoitu moottori sisäl­tää enemmän vetoa ja kulkee tasai­semmin. Lisäksi auton huippunopeus kasvaa.

Huolella toteutettu moottori­optimointi säilyy myös auton huollon yhtey­dessä ja huolto­väli pysyy saman­laisena. Pako­kaasuarvot täyttävät ajoneuvolle asetetut pakokaasu­normit.

Lue lisää moottori­optimoin­nista voimaa.com-sivuilta

Valitse moottoriopti­moinnin toimittaja huolella, jotta saat varmasti luotet­tavaa palvelua ja onnistuneen loppu­tuloksen. Hinauspalvelu Hämeen­linna tekee yhteystyötä voimaa.com-yrityksen kanssa. Optimoinnissa vaihdetut muisti­piirit ja siihen liittyvä työ saavat 24 kuukaden takuun. Tämä ei kuitenkaan koske optimoitua ajoneuvoa. 

Moottori­optimointi tunnetaan myös esimer­kiksi nimillä lastutus ja lastu­viritys, jotka viittaavat vanhempien autojen muisti­piireihin.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!